Zapisz się.
Czekają na Ciebie miłe niespodzianki!
E-mail:
Imię:
Zgadzam się z polityką prywatności
Polski

2015

Jesień z MasterCard na horyzoncie

Powrót do tradycji - dwa sady

W Wielkim Leźnie i Brzoziu zrealizowano dwie interesujące inicjatywy. Przy miejscowych szkołach powstały dwa sady, pomyślane jako miejsce starych, tradycyjnych odmian drzew i krzewów owocowych.

Co warto pozostawić po sobie? Można rzucić pomysł i go wykonać, można wspomóc materialnie pewien projekt, można wesprzeć w inny, rozmaity sposób. Do projektu zaproszeni zostali przedstawiciele FundacjiGAJA” z Łodzi zajmującej się edukacją na rzecz zrównoważonego rozwoju, wójt gminy Brzozie Bogusław Błaszkiewicz, Mieczysław Babalski, twórca gospodarstw ekologicznych w Polsce, oraz młodzież gimnazjalna ze szkół w Brzoziu i Wielkim Leźnie. Życzliwy sponsor - MasterCard Europe SA Oddział w Polsce - rzucił pomysł. Trafił na dobry grunt!

Postanowiono założyć sad z tradycyjnymi, historycznymi odmianami drzew i krzewów. A więc powrót do korzeni – powrót do nazw znanych niegdyś, dziś już zapomnianych. – Kształt sadu również pozostał zgodny z tradycją. Miejsca przy szkołach zaproponował wójt gminy Brzozie jako że to młodzież będzie opiekowała się sadem, pielęgnowała drzewa, korzystała z dobrodziejstw sadu – mówi Mieczysław Babalski. Wspomnijmy zatem, że wśród drzew owocowych zasadzonych – było ich blisko 200 – znalazły się takie odmiany jabłek jak szara reneta, złota reneta, papierówka, koksa pomarańczowa, żelaźniak, kosztela oraz grabsztynek, stara pruska odmiana jabłoni. Zasadzono też gruszę klapsę, czereśnię biało-różową a z krzewów dereń, morwę, wiśnię omszoną, jarzębino gruszkę. W przeddzień jesieni wszyscy uczestnicy akcji wykonali znakomitą robotę. Do sadów w Brzoziu i Wielkim Leźnie zaglądać będziemy przynajmniej kilka razy w roku. Podobnie jak Mieczysław Babalski, który zadeklarował doradztwo w zakresie pielęgnacji i ochrony drzewostanu i kompozycji sadu.

(wind)

 

Dzięki  ciągłej współpracy z Wydawnictwem Kartograficznym "Mapy Ścienne Beata Piętka" przekazaliśmy następnym szkołom i przedszkolom różnorodne  pomoce dydaktyczne, puzzle, mapy, książeczki  oraz piękne albumy.
Serdecznie dziękujemy.

Ponownie zorganizowaliśmy wyjazd stypendialny dla 2 osób do Szkoły   FolkowejBrandbjerg (Dania). Ola i Maja otrzymały stypendium na cały rok.

Trwa zbiórka funduszy na dofinansowanie operacji neurochirurgicznej dla Oli z OlsztynaOperacja odbędzie się 16 Lutego 2016r.

2014

Jak w latach poprzednich do Szkoły Folkowej w  Brandbjerg, w Danii,  na pobyty stypendialne po pół roku i  na 1 rok wyjechały w tym roku 2 osoby. Nasza młodzież nie ponosi żadnych kosztów utrzymania, zakwaterowania i związanych z nauką.  Szkoły nie pokrywają jedynie kosztów podróży i ubezpieczenia. Szkoły te realizują program wspierający edukację rozwojową młodzieży. Przygotowujemy  relację filmową z ostatnich lat współpracy z tymi szkołami. Szczególne podziękowania za pomoc w organizacji tych wyjazdów składamy Pani Bożenie Ober – Pedagogowi współpracującemu z Fundacją całkowicie bezinteresownie i z bardzo dużym zaangażowanie osobistym. Jest to osoba z wieloletnim stażem, doświadczeniem i wysokimi kwalifikacjami,  która poświęca swój wolny czas i siły jako wolontariusz.

Dzięki uprzejmości i hojności "MAPY ŚCIENNE BEATA PIĘTKA"  WYDAWNICTWO KARTOGRAFICZNE zaopatrzyliśmy w mapy ścienne różnego rodzaju i inne pomoce dydaktyczne kilka szkół.

Są to Szkoły Podstawowe, Gimnazjum i Średnie.   Bardzo serdecznie dziękujemy.

 

Środa, 29 Października 2014 r.

Szanowny Pan
Andrzej Zakrzewicz
Fundacja Gaja
Szanowny Panie Andrzeju,

 

Dzięki Pana bezinteresownej i niesionej z dużym zaangażowaniem pomocy w czasie 11 zbiórek przeprowadzonych  w Parafiach Archidiecezji Łódzkiej zgromadzono 5757,01 zł.
Serdecznie dziękujemy Panu za chcę działania i pomocy. Za ofiarność i poświecenie.
Za szansę podarowaną naszej córeczce Zoi.

z wyrazami szacunku,
Anna i Maciej Marianowscy
 

PODZIĘKOWNIE


 Za zrozumienie, pomoc, okazane serce, bezinteresowne wsparcie oraz pomocną dłoń, które dają nam wiarę, że nie pozostajemy sami w trudnych chwilach i zawsze możemy liczyć na pomoc ludzi, którym nie jest obojętny los drugiego człowieka, w szczególności bezbronnego dziecka.
 
Składamy serdeczne podziękowania Fundacji GAJA, a zwłaszcza Panu Andrzejowi Zakrzewiczowi , który zebrał 4590 pln w Kościołach Archidiecezji Łódzkiej i całość tej kwoty przekazał na zagraniczną operacji serca naszego synka Jasia.
 
Z całego serca dziękujemy
 
Jaś Mucha z Rodzicami
 
 
 
Przez blisko 2 lata koordynator ds. osób niepełnosprawnych prowadził zbiórkę pieniędzy na operację neurochirurgiczną dla Mariusza Łapińskiego. Odbyła się ona w Styczniu tego roku.
 
Dnia 27 stycznia 2014 roku miałem operacje polegającą na wszczepieniu stymulatora do mózgu. Był to zabieg bardzo kosztowny gdyż stymulator kosztował prawie 80000 zł (osiemdziesiąt tysięcy złoty). Środki na ten cel zbierane były ponad 2 lata. W zbiórce pomógł mi Andrzej Zakrzewicz z Łodzi. Andrzej Zakrzewicz w okresie od stycznia 2012 roku do grudnia 2013 roku, działając z ramienia Fundacji Edukacji na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju GAJA pomógł mi uzbierać 30000 zł (trzydzieści tysięcy złoty). Dodatkowe 30000 zł (trzydzieści tysięcy złoty) dostałem od CARITAS Polska. Reszta środków pochodziła z kilku zbiórek, jakie udało mi się zrobić.
Z poważaniem
Mariusz Wojciech Łapiński
tel. 511 32 99 21
http://polkule.pl

Zapraszamy również do odwiedzenia zakładki EVS, gdzie można zapoznać się z możliwościami wyjazdu do innych organizacji europejskich. Koszty pobytu pokrywane są z Programu KE.

2013

Kontynuujemy edukację rozwojową młodzieży  patronując i wspierając, jak w latach poprzednich, wyjazdy na pobyty stypendialne w szkołach folkowych w Danii. Wyjechały 4 osoby do szkół w Odder i Ega.
Równolegle prowadzimy aktywnie akcję edukacji ekologicznej w szkołach  prezentując   cyklicznie na ich terenach  tablice dydaktyczno – edukacyjne na temat czystości powietrza, segregacji odpadów itd…
 
Tablica 1Tablica 2

2012

W tym roku pragniemy bardzo serdecznie podziękować firmie INWEMER za sponsorowanie podróży uczniów XXVI LO z Łodzi do szkoły w Brandbjerg  w Danii. Szkoły tae nie finansują kosztów podróży i ubezpieczenia.

2011

Pożegnaliśmy wolontariuszy z Grecji i Armenii pomagających w naszej działalności. Przebywali oni w Polsce w ramach programu EVS czyli wolontariatu europejskiego (szczegóły w zakładce EVS – prezentacja przygotowana przez Hasmik i Zarę). Hasmik i Zara z Armenii oraz Fito, Jorgos, Marlena, Jo, Artemis i Janic z Grecji poprzez udział w projektach fundacji poznawali naszą kulturę, język i młodzież. Dzięki nim dzieci z Domu Dziecka i Szkół Podstawowych zmobilizowały się do pilnej nauki języka angielskiego i geografii J Młodzież z liceum doskonaliła konwersację w języku angielskim oraz poznawała podstawy języka greckiego, jego kulturę i zwyczaje a Oni wzajemnie poznawali prozę naszego życia codziennego, święta, rozrywki…. Przebywali także na prawdziwym obozie harcerskim w lesie nad jezioremJ Wspólnie odwiedzali dyskoteki, kina, wystawy, muzea. Bardzo dobrze poznali historię dawnej Łodzi.

Powstał projekt interaktywnego portalu internetowego: naszaplaneta.info. Jego celem jest ponadregionalna, międzynarodowa edukacja ekologiczna społeczeństwa związana z ochroną środowiska i jego wpływem na zrównoważony rozwój; edukacja, informacja, dyskusja, promocja. Narzędzie to stworzy płaszczyznę zrzeszającą dzieci, młodzież, dorosłych – wszystkich wokół istotnych idei dla funkcjonowania Naszej Planety. Dzięki niemu będziemy podnosić świadomość społeczeństwa w zakresie wiedzy wielopłaszczyznowej z różnorodnych dziedzin jednocześnie bawiąc, ucząc i pobudzając do kreatywnego myślenia.

Jak w latach ubiegłych następna grupa młodzieży wyjechała do Szkół Folkowych w Danii. Współpraca ze szkołami w Ronshoved i Brandbjerg trwa nieprzerwanie od roku 2006. Uczniowie otrzymują nieodpłatnie zakwaterowanie, wyżywienie i naukę. Ich pobyty trwają od 3 miesięcy do roku. Jest to wielka, bardzo pozytywna przygoda dla naszej młodzieży, ponieważ formuła tych szkół opiera się na zajęciach ogólnorozwojowych prowadzonych w formie warsztatów i dyskusji. Są to między innymi: ekonomia socjologia, filozofia, polityka, religia,dziennikarstwo, fotografia, film, malarstwo, muzyka, teatr , zajęcia sportowe. Językiem używanym na co dzień jest j. angielski. Uczniowie nie otrzymują ocen. Wracają zachwyceni i czasami zadziwieni możliwościami jakie w sobie odkryli.

2010

W dniach od 16.08.2010 do 13.11. 2010 roku Fundacja Edukacji na Rzecz Zrównoważonego  Rozwoju GAJA przy współpracy z Gminą  Brzeziny i Szkołą Podstawową w Dąbrówce Dużej zrealizowała projekt pt. Edukacja Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Projekt dofinansowany został z Europejskiego Funduszu  Społecznego Kapitał Ludzki, 
Wzięło w nim udział 55 dzieci z powiatu Brzeziny. Działania i zajęcia odbywały się w Szkole Podstawowej w Dąbrówce Dużej przy czynnym udziale dyrekcji Szkoły oraz nauczycieli. Zaplanowane one zostały w trzech modułach:
  • Las Twój Przyjaciel – między innymi- spotkanie z Leśniczym
  • oszczędzaj, wyłączaj
  • ostrożnie – spotkanie z przedstawicielami OSP
Podsumowaniem i zakończeniem projektu był konkurs plastyczny.Wybrano trzy najlepsze prace i nagrodzono je wartościowymi kalkulatorami  graficznymi.  Poniżej  prezentujemy prace wybrane przez Jury.Wszystkie dzieci wyjechały na wycieczkę po Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich.Po zakończeniu projektu, została przeprowadzona ewaluacja wśród uczestników. Z badania wynika, że wszyscy uczestnicy zdobyli pewną
wiedzę na temat ochrony środowiska, a w tym lasu i całej ziemi.
 

Od 24 do 30 września 2010, Fundacja Edukacji na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju GAJA  , dawniej Fundacja Pomocy Dzieciom GAJA realizuje Międzynarodowe Seminarium

"The Earth on the path of consumerism and globalization"

"Ziemia na ścieżce konsumpcji i globalizacji"

Seminarium w ramach Programu  Młodzież w Działaniu, przeznaczone jest dla uczestników z 6 Państw: Polski, Łotwy, Bułgarii, Włoch, Portugalii i Turcji. Seminarium porusza zagadnienia globalizacji i konsumpcjonizmu NaszejPlanety. Dyskusji będą poddane m.in. tematy: marnotrawienie energii, wegetarianizm, GMO, problem śmieci. Część zajęć będzie miało charakter otwarty (kontakt u organizatora)

Lida Voskalo, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Tel.kom: +48887509725, Tel/faks: 042 639 8754

 

 

Edukacja na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

 

CEL PROJEKTU

Edukacja ekologiczna i pobudzenie świadomości i zaangażowania wszystkich mieszkańców wsi w działania na rzecz rozwoju edukacji ekologicznej i zrównoważonego rozwoju

16.08.2010 do 13.11.2010.

 

REALIZATOR PROJEKTU

Fundacja Edukacji na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju "Gaja"

www.fundacjagaja.pl

Tel: +048 604155160, 90-721 Łódź, ul. Więckowskiego 13

 KONTAKT: KOORDYNATOR PROJEKTU - BLANDYNA MROZOWSKA

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. kom. 604 155 160

Partner Projektu

Gmina Brzeziny

 

2009

Pocztówki

Fundacja jest wydawcą pocztówek z karykaturami jej patronów honorowych oraz sympatyków. Są nimi wybitne postaci polskiej kultury.

Holland Janda Pszoniak Hoffman  Killar
Starski Polanski Zanussi Zapasiewicz

Środki pozyskane ze sprzedaży pocztówek przeznaczamy na:

  • zajęcia warsztatowe i pozalekcyjne wspomagające edukację, rozwój osobowościowy, intelektualny i fizyczny dzieci i młodzieży,
  • dożywianie,
  • wycieczki tematyczne,
  • edukację ekologiczną,
  • rehabilitację - "Prostujemy kręgosłupy"

Wydawnictwo Help Press Agnieszka i Rafał Pietrzak.
Łódź, Wólczańska 12. Tel. 501 542 550, 513 717 448.
Prowadzi również sprzedaż karnetów okolicznościowych z wydrukowanym logo Fundacji Pomocy Dzieciom Gaja a część dochodu z ich sprzedaży przekazywana jest na naszą działalność.
Każda kartka lub karnet sprzedawane są w cenie 5 zł.

Nie zbiera pieniędzy bezpośrednio lecz sprzedaje kartki okolicznościowe pozyskując w ten sposób fundusze na działalność fundacji. Fundacja przyjmuje również darowizny ale tylko w formie wpłaty na konto. Osoby sprzedające kartki pobierają za nie zapłatę w kwocie 5 zł za każdą kartkę. Nie wolno im ZBIERAĆ pieniędzy! To jest sprzedaż bezpośrednia. To nie jest zbiórka publiczna.

Każda osoba może także przekazać 1%
od swojego podatku zgodnie z Ustawą o Pożytku Publicznym i Wolontariacie.Działalność edukacyjna jest jedyną drogą do innego życia dla dzieci, którym sytuacja materialna nie pozwala na korzystanie z płatnych propozycji edukacyjnych.
ZABIERAMY DZIECI Z ULICY i dajemy im inne propozycje spędzania wolnego czasu.
W czasie naszych zajęć warsztatowych rozbudzana jest ich twórcza aktywność, ciekawość świata.
Ukazywane są możliwe ścieżki rozwoju i udzielana pomoc w budowaniu poczucia własnej wartości.

I TY MOŻESZ POMÓC
Przeznaczając każdego miesiąca symboliczną kwotę ze swojej pensji na pomoc najuboższym dzieciom, dasz im szansę na normalne życie, wyrównasz ich szanse edukacyjne, pozwolisz stanąć pewnie na nogach.
Pomóżmy dzieciom pozostawionym samym sobie i zagrożonym przygarnięciem ich przez ulicę.
Jak twierdzą psycholodzy sądowi nuda jest pożywką dla "byle jakich" zachowań, często kończących się przestępstwem. Agresja, która dostarcza dużo więcej emocji, szybko wkracza w wolny czas.
Wymierne wyniki uzależnione są w dużej mierze od możliwości finansowych Fundacji.

Osoby pragnące wspomóc naszą działalność prosimy o dokonywanie wpłat na konto:

Kredyt Bank S.A. II Oddział w Łodzi, ul. Piotrkowska 212/214
Numer konta: 19 15 00 15 46 12 15 40 04 15 45 0000
Wpłaty dokonywane przez darczyńców na konto fundacji w oddziałach lub filiach Kredyt Banku S.A. zwolnione są od opłat prowizyjnych.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy dokonali wpłaty na konto Fundacji lub zakupili pocztówki.

NIE POZOSTANIESZ BEZ INFORMACJI
Na tej stronie zamieszczamy sprawozdania z naszej działalności.
Pozwoli to na stałe monitorowanie, na co zostają przeznaczane Państwa pieniądze.


"Eko Era - lepsze jutro" to działania z zakresu edukacji ekologicznej. Prowadzimy zajęcia w łódzkim Domu Dziecka nr 5 w Łodzi o tematyce ekologicznej. Opracowane zostały także tablice edukacyjno-dydaktyczne, które umieszczamy w łódzkich szkołach oraz sukcesywnie w miejscach publicznych.

Zapraszamy również na nowo utworzoną stronę - http://www.fundacjagaja.pl/ekologia/

Dofinansowanie: Program Młodzież - Inicjatywy Młodzieżowe www.mlodziez.org.pl

 

"Prostujemy kręgosłupy" - kampania społeczna mająca na celu profilaktykę oraz leczenie skolioz u młodzieży szkolnej. Więcej informacji na http://www.skoliozy-omnibus.eu/

 

Serdecznie prosimy o wpłaty, dzięki którym możliwy będzie zakup aparatu Mora niezbędnego do szczegółowej diagnostyki oraz sporządzania dokumentacji medycznej.

Od roku 2008 jesteśmy organizacją goszczącą wolontariuszy z Armenii i Grecji dzięki programowi EVS - Wolontariat Europejski. Wysyłamy również wolontariuszy do innych organizacji w Europie.2008

Od Lutego 2007 do Marca 2008:

Realizujemy zajęcia w łódzkich Domach Dziecka w zakresie: drama, taniec, rysunek w ramach projektu Equal: "Wychowankowie Domów Dziecka - Lepsza Przyszłość, Lepsze Jutro" we współpracy ze Społeczną Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi oraz Instytutem Nowych Technologii Signa Sp. z o.o.

2007

Grudzień:

Jednym z osiągnięć dzieci i młodzieży z łódzkich Domów Dziecka było wystawienie Jasełek w Teatrze Nowym w Łodzi w dniu 17 grudnia. Wystąpili także Mentorzy, którzy utworzyli zespół wokalno - muzyczny a zaprzyjaźniony zespół "Kalina" z Domaniewic pokazał składankę tańców ludowych, towarzyskich i współczesnych.

Młodzi artyści otrzymali gorące brawa od swoich kolegów i koleżanek zgromadzonych na widowni, bowiem do Teatru zaproszeni zostali wychowankowie wszystkich Domów Dziecka z powiatu łódzkiego.

Po spektaklu, we foyer Teatru przygotowano Wigilię dla wszystkich przybyłych. Na stole znalazły się wszystkie, przepyszne, tradycyjne potrawy wigilijne. Łamano się opłatkiem i pałaszowano ze smakiem pierogi, ryby, makiełki ...i słodycze.

Naturalnie nie zabrakło Mikołaja z prezentami w którego wcielił się nasz wolontariusz Piotr z XXVI LO w Łodzi

Serdecznie dziękujemy także pozostałym wolontariuszkom z tego liceum oraz Pani mgr Barbarze Przygodzkiej koordynującej przygotowania naszych podopiecznych za kulisami. A było w czym pomagać, oj było.

Zobacz zdjęcia w naszej galerii

Listopad/Grudzień:

Nasza Fundacja prowadzi systematyczną rehabilitację 2 osób z dziecięcym
porażeniem mózgowym metodą elektrostymulacji Pana dr. Viktora Żenni
www.zenni.pl

Projekt: " Kultura i Sztuka Łagodzi Obyczaje i Ludzi" skierowany do młodych osób z mniejszymi szansami, realizowany we wsi Butryny k/Olsztyna gdzie utworzony został oddział Fundacji. Prowadzone były zajęcia z j. angielskiego, historii sztuki, muzykoterapii, savoir vivru.

Młodzież wyjeżdżała do teatru i muzeum. Dofinansowanie: FIO przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Sierpień/Wrzesień:

Piknik Equal'a w Domu Kultury przy ul. Krzemienieckiej www.equal.swspiz.pl

"Wieża Babel"

Międzynarodowy projekt kulturalno - edukacyjny: "Wieża Babel". Wymiana młodzieży ukraińskiej, litewskiej, polskiej. Projekt wspierany był przez Attache Kulturalnego Ambasady Litewskiej oraz przez Narodowe Centrum Kultury.

Termin: od 31.08 do 09.09
W ciągu 10 dni uczestnicy poznają się wzajemnie oraz kulturę i tradycje litewskie i ukraińskie.

Miejsce: Łódź, Bratoszewice 15 km od Łodzi

Pomagali:

Grupie Polskiej i Ukraińskiej Grupie Litewskiej
Narodowe Centrum Kultury Attaché Kulturalny AmbasadyRepubliki
Litewskiej w Rzeczypospolitej

 

 

Maj:
od 07.05 do 15.05

"Kształcenie w Duchu Pokoju - Klucz do Pracy ze Współczesną Młodzieżą Świata" 2007.

Szkolenie międzynarodowej grupy pracowników młodzieżowych z Estonii, Turcji, Francji, Włoch, Węgier, Polski pod patronatem Prezydenta Miasta Łodzi finansowane przez Program KE "Młodzież".

Fotoreportaż zamieściliśmy w Galerii - kliknij

Szkolenie odbyło się przy współpracy ze Społeczną Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi.

Luty:

Od lutego 2007 roku Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi www.swspiz.pl wspiera działalność zespołu teatralno - tanecznego GAJA, utworzonego przy Fundacji Pomocy Dzieciom GAJA.

Jego członkami są, między innymi studenci uczelni, podopieczni z łódzkich Domów Dziecka, uczniowie szkół..

Przygotowywane jest widowisko pt."KORZENIE", obrazujące legendy związane z powstaniem Państwa Polskiego i kulturą Słowian.

Dodatkowymi zajęciami będą warsztaty plastyczne i nauka języka angielskiego.
Zespół będzie brał udział w seminariach i wymianach młodzieży europejskiej w ramach Programu Młodzież.

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w zajęciach.
Kontakt: p.Lida Voskalo tel. kom. 88 75 09 725
lub 042 639 87 54

Styczeń:

Współpraca ze Szkołami Folkowymi w Danii rozwija się. Otrzymalismy stypendia dla 6 osób.
W styczniu cała grupa wyjechała do Szkoły w Ronshoved

Zobacz - www.ronshoved.dk
www.brandbjerg.dk

Zdjęcia w naszej galerii

2006

Ferie zimowe w Łodzi

Celem tegorocznych ferii zimowych było zapoznanie dzieci z historią naszego miasta poprzez liczne wycieczki do muzeów i po ciekawych zakątkach Łodzi. Kierowaliśmy się wielokulturowością naszego miasta jako świetnym miejscem do uczenia młodych ludzi tolerancji i szacunku dla odmienności. Zdobyte przez dzieci informacje o naszym mieście posłużyły naszym podopiecznym do samodzielnego stworzenia przez nich "Małego Przewodnika Po Łodzi"; wraz z pomysłami samych dzieci na konstruktywne spędzanie czasu wolnego dla kolegów i koleżanek w ich wieku. Prowadzone liczne zajęcia rozwijały indywidualne talenty dzieci, uczyły pracy w zespole, rozwiązywania konfliktów, mówienia i słuchania siebie nawzajem.

Serdecznie dziękujemy za pomoc w realizacji naszych zadań Dyrekcji Szkoły Podstawowej 173 w Łodzi, restauracji "Złota Kaczka", "Green Way" i "Klubowi Spadkobierców", Pani Prof. Małgorzacie Król  Kancelaria Notarialna, ul. Żwirki 19 w Łodzi oraz Wydziałowi Sportu UMŁ.

 

Słodki poczęstunek w pięknych i eleganckich wnętrzach "Klubu Spadkobierców"

 

Ławeczka Tuwima - liczymy na
dużo szczęścia mocno pocierając
nos Tuwima.

 

Nasze igraszki w Figloraju.

 

Razem z Panią Magdą ciężko
pracujemy nad naszym
"Małym Przewodnikiem Po Łodzi".

 

Zwiedzamy Rezydencję
"Księży Młyn".

 


2006

Pracownie Małej Twórczości

Od kwietnia 2006 r. nasza Fundacja rozpoczęła realizację zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu "Pracownie Małej Twórczości". W zajęciach bierze udział młodzież z Gimnazjum nr 1 przy ulicy Piotrkowskiej 13 w Tuszynie oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Wł. Jagiełły w Tuszynie. Nasza "Pracownia" jest miejscem, w którym dzieci i młodzież gimnazjalna uczą się postawy twórczego podejścia do problemów, pracy w zespole i konstruktywnych sposobów rozwiązywania konfliktów, a także poznają i rozwijają swoje indywidualne zdolności. "Pracownia" to przyjazne i bezpieczne miejsce, w którym uczestnicy mogą, poprzez zajęcia aktorskie, plastyczne i ruchowe wyrazić swoje emocje, poznać je i nauczyć się radzenia sobie z nimi przy jednoczesnym poznawaniu historii naszego kraju, dziedzictwa kulturowego i tradycji narodowych. Głównym celem pracy uczestników jest przygotowanie widowiska teatralno  tanecznego złożonego z etiud obrazujących legendy, historię, dziedzictwo kulturowe i folklor Polski. Scenariusz przedstawienia pt.: "KORZENIE" oparty jest na legendach związanych z powstaniem państwa polskiego i wydarzeń historycznych dotyczących początków naszego państwa, a także historii i kultury Słowian. Dzięki temu praca nad spektaklem ma wysoki wymiar edukacyjny. Aby przybliżyć młodym aktorom świat teatru udaliśmy się w maju na wycieczkę do Teatru Nowego na przedstawienie pod tytułem "Krzesiwo", po którym to mogliśmy zwiedzić kulisy teatru i odbyć niezwykle interesującą i pouczającą rozmowę z aktorami Teatru Nowego. Nasi podopieczni sami mogli już aż dwukrotnie zaprezentować efekty swoich przygotowań i ciężkiej pracy, prezentując na Dniach Patrona Szkoły Podstawowej w Tuszynie i Dniach Tuszyna, dwóch scen z całego scenariusza.

"Pracownie" zrealizowane zostały dzięki wsparciu Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga.Fotoreportaż zamieściliśmy w galerii - Kliknij


W listopadzie widowisko zostało pokazane w całości na deskach Teatru Nowego w Łodzi - kliknij

"WIEŻA BABEL" - Butryny Lipiec 2006 Akcja 1 - Wymiana Młodzieży

W lipcu zrealizowany został projekt: "Wieża Babel", w którym wzięło udział 28 uczestników z 5 krajów europejskich: Bułgarii, Czech, Litwy, Węgier i Polski. Dodatkowo poprzez osoby narodowości ukraińskiej, współpracujące na co dzień z Fundacją, reprezentowana była Ukraina. Było to spotkanie kulturalno-integracyjne, podczas którego jego uczestnicy zaprezentowali swoją kulturę i tradycje

W przygotowaniu obozu we wsi Butryny pomagali nam harcerze przebywający na obozie letnim w pobliskich lasach: Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej  Region Mazowsze "Wianek" www.zhr.pl oraz harcerze z 270 WDH Ostoja i 249 WDH Grot.Fotoreportaż zamieściliśmy w galerii - Kliknij

2005

Leki, Rehabilitacja, Leczenie - LRL

Niezależnie od działalności edukacyjnej otrzymujemy wiele rozpaczliwych, dramatycznych próśb o pomoc i wsparcie od dzieci i ich matek z całej Polski, znajdujących się w tragicznej sytuacji zdrowotnej i finansowej.
Ogromną ich część stanowią dzieci z porażeniem mózgowym.

Piszą rodzice i chore dzieci, którym odpowiednia rehabilitacja i sprzęt pozwoli na powrót do zdrowia lub godne, łatwiejsze życie.

Mamy możliwość udostępnienia im sprawdzonej rehabilitacji i sprzętu do niej. Dzięki niemu, unikną one operacji przecinania ścięgien. Zostanie im przywrócona sprawność ruchowa.

Dla realizacji tej terapii konieczny jest 1 tygodniowy pobyt wraz z rodzicami na zgrupowaniu, na którym lekarz nauczy rodziców obsługi sprzętu oraz dobierze odpowiednie ćwiczenia.

Bardzo serdecznie prosimy o pomoc, która umożliwi nam zorganizowanie takich zgrupowań. Każda wpłata to szansa dla jednego dziecka.
Z wielką radością i satysfakcją przekażemy Państwu informacje o postępach i wynikach rehabilitacji dzieci.

POMAGAMY W LECZENIU, REHABILITACJI ORAZ WYKUPYWANIU LEKARSTW DLA NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYCH DZIECI I MŁODZIEŻY.

2004

Ferie zimowe w WardzynieFerie to czas kiedy dzieci mają mniej zajęć a zatem albo spędzają go przed telewizorem lub komputerem albo pożytecznie z Fundacją Pomocy Dzieciom Gaja. W tym roku przygotowaliśmy dla dzieci ze wsi gminy Brójce zajęcia uczące tolerancji i zwracania uwagi na potrzeby innych ludzi. Dzieci piszą opowiadania, tworzą ulotki i plakaty, w których przekazują treści związane z otwartością na potrzeby innych.
W ramach warsztatów przygotowany został również Plan Rozwoju dla Gminy Brójce, który przedstawiony zostanie przez młodzież Wójtowi.
Pożyteczne ferie we wsi Wardzyn są prowadzone ze środków Fundacji Wspomagania Wsi.

Gwiazdka w teatrze - styczeń

W dniu 12 stycznia 2004 roku zorganizowaliśmy dla swoich podopiecznych imprezę gwiazdkową w Teatrze Studyjnym w Łodzi.
150 dzieci obejrzało spektakl pt." Dzieci z Bullerbyn" i otrzymało prezenty od Mikołaja, któremu dzielnie pomagały Śnieżynki.

W przygotowaniu prezentów pomogli nam:
Kancelaria Notarialna, Notariusz Waldemar Jeziorski, Zgierz, ul. Piotra Skargi 2, Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi, Narodowy Bank Polski, Teatr Studyjny, PPHU Gosso,Biuro Rachunkowe "Abak", Łódzki Zakład Energetyczny S.A.

Ferie zimowe w Klubie Abstynenta w Łodzi

W klubie Abstynenta dzieci również objęte są przez nas opieką w czasie ferii. Uczestniczą w warsztatach radiowych w Studenckim Radiu Żak, chodzą do kina Charlie i uczestniczą w spotkaniach z psychologiem. Rodzice bardzo chętnie pomagają nam w czasie prowadzenia zajęć, uczestnicząc w wycieczkach jako opiekunowie grupy. Dzieci już nauczyły się mówić do mikrofonu, zakładać taśmę na magnetofon montażowy, redagować wiadomości.

Pomaga nam: Regionalne Centrum Polityki Społecznej przy Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi

Dzień Dziecka

Zaproszonymi gośćmi były dzieci i młodzież z okolicznych szkół, przedstawicielka Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, wiceprezydent Pan Karol Chądzyński, delegacja organizacji pozarządowych z Białorusi, Grupa TEATRINO - studenci Wydziału Aktorskiego PWSFTv i T im. Leona Schillera Łodzi pod opieką artystyczną dr Jadwigi Sobczak.

Dzieci i młodzież oraz goście z Białorusi otrzymali prezenty ufundowane przez Urząd Miasta Łodzi oraz monety okolicznościowe podarowane przez Narodowy Bank Polski.
Ciepło w ich imieniu dziękujemy

Fotoreportaż zamieściliśmy w Galerii - kliknij

Las - Mój Przyjaciel

W ramach projektu Las - Mój Przyjaciel został zrealizowany konkurs ekologiczny oraz wycieczki ekologiczno - edukacyjne. W konkursie brały udział dzieci ze szkół województwa łódzkiego oraz Łodzi.
Uczestnicy konkursu wykonali piękne makiety ścieżek ekologicznych, dzięki czemu, oprócz wiedzy o środowisku leśnym, bawiły się na zajęciach plastycznych, zmuszających do obserwacji otaczającej je przyrody.

Pomaga nam : Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

2003

Kolorowe Ferie 2003

- zainaugurowały program: "Nie bądź wandalem" we współpracy z Galerią Graffiti w Łodzi.
Przeprowadziliśmy zajęcia plastyczne przy u życiu różnorodnych technik dla dzieci z terenu Łodzi.
Dzieci z Wardzyna, Bukowca, Woli Rakowej, Pałczewa, Kurowic, poza zajęciami warsztatowymi, przyjechały również na wycieczkę do Łodzi. Zwiedziły Muzeum Sztuki, Kompleks muzealny - Księży Młyn.
Wycieczke zakończyła wizyta w kinie Cytryna, gdzie poznały jego funkcjonowanie " od kuchni", następnie obejrzały film.

Równolegle prowadzimy zajęcia dla dzieci i młodzieży w Klubie Abstynenta "Pod Wielbłądem" w Łodzi.

Dogoterapia

   


Od ośmiu miesięcy Fundacja Pomocy Dzieciom Gaja we współpracy z Zespołem Szkół Specjalnych przy ulicy Karolewskiej w Łodzi, realizuje program terapii dzieci głęboko upośledzonych, poprzez kontakt z psem.

Dogoterapia to system ćwiczeń i zabaw z psami umożliwiający rehabilitację ruchową i umysłową dzieci oraz dorosłych, dotkniętych takimi chorobami jak:
- autyzm
- porażenie mózgowe
- niedowład kończyn
- charakteropatia
- zespół wiotkiego dziecka.

Oczywiście jest jeszcze wiele schorzeń, których leczenie tradycyjnymi metodami może być wspomagane przez dogoterapie. Trzeba pamiętać że dogoterapia to nie jedyna ale bardzo ważna i skuteczna metoda wspomagająca leczenie naszych najbliższych.
Poprzez terapię kontaktową, czyli zabawy, przytulanie i głaskanie naszych piesków, pacjenci dużo szybciej próbują wykonać pewne ćwiczenia. Rozluźnieni w bezstresowej zabawie zapominają o swoich problemach. Radość i uśmiech, który jest widoczny na twarzach dzieci zawsze towarzyszy zajęciom dogoterapii.

Badania na całym świecie skutecznie udowadniają, iż domowe zwierzęta bardzo korzystnie wpływają na nasze zdrowie i samopoczucie. Przykładowo pies w domu jest nie tylko naszym towarzyszem, lecz również gwarantuje nam stały, zdrowy styl życia, przyjemny sposób spędzania wolnego czasu, a przede wszystkim jest skutecznym sposobem na odreagowanie stresów codziennego dnia.

Wakacyjna akademia 2003 - Forum Ekologii

Zajęcia warsztatowe poszerzone o tematykę ekologiczną, odbyły się w Szkole Podstawowej w Dąbrówce Wielkiej - dla dzieci gminy Brzeziny oraz w Szkole Podstawowej w Wardzynie - dla dzieci gminy Brójce.
"Forum Ekologii" dofinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Jasełka w Klubie Abstynenta Pod Wielbłądem w Łodzi, Grudzień 2003

   


W grudniu Fundacja Pomocy Dzieciom Gaja pracowała w Klubie Abstynenta pod Wielbłądem. Wraz z dziećmi rodziców zrzeszonych w klubie przygotowywałyśmy Jasełka na Klubową wigilię. Rodzice włączyli się w przygotowanie strojów dla dzieci i scenografii do przedstawienia. Wspólne śpiewanie kolęd było wzruszającym elementem spektaklu. Wszyscy członkowie Klubu uczestniczyli w Wigilii co było dla dzieci ogromnym przeżyciem.
Spektakl został przygotowany dzięki hojności Narodowego Banku Polskiego.FUNDACJA POMOCY DZIECIOM GAJA
DZIĘKUJE ZA OKAZANE SERCE I POMOC W ZORGANIZOWANIU REHABILITACJI PODOPIECZNEGO FUNDACJI MARCINAPANI REKTOR UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
prof. DARII ORSZULAK MICHALAK

DZIEKANOWI WYDZIAŁU FIZJOTERAPII UM
prof. JURKOWI OLSZEWSKIEMU

DYREKTOROWI KLINIKI REHABILITACJI UM
prof. JANOWI CZERNICKIEMU

ORAZ ZESP. KLINIKI REHABILITACJI

GAJA DZIĘKUJE TAKŻE ZESPOŁOWI
RADIA TAXI MERC
ZA OKAZANE SERCE I NIEODPŁATNE PRZEWOŻENIE PODOPIECZNEGO FUNDACJI MARCINA NA REHABILITACJĘ

2002

Wakacyjna Akademia

- to forma warsztatów tematycznych dla dzieci z rodzin zubożałych, które nie mają możliwości wyjazdu na wakacje.

Nowy rok szkolny rozpoczynamy pod hasłem: "Zabieramy dzieci z ulicy". Proponujemy zajęcia poszerzone o warsztaty: fotograficzny, ekologiczny, etnograficzny, "europejski" - mający na celu przybliżenie dzieciom problematyki i idei Unii Europejskiej. Kontynuujemy warsztaty: teatralny, plastyczny, taneczny.

Warsztaty: socjologiczny, anglistyczny, taneczny, teatralny, plastyczny - wypełniają czas wolny, uczą, rozwijają, pobudzają wyobraźnię i zainteresowania; stanowią atrakcyjny i pozytywny wzorzec spędzania czasu.
Poznawanie nowych miejsc i ludzi, podczas wycieczek tematycznych, uświadamia potrzebę edukacji, dzięki której, możliwa jest zmiana własnego statusu społecznego.

Pomagają nam:
- Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga
- Wirtualna Polska S.A.
- PTK Centertel Sp. z o.o.
- SPEDPOL Sp. z o.o.
- Biurotechnika S.A.

Share/Save/Bookmark
 
created by niceday
© Fundacja Edukacji na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju GAJA